IDK dizne plastične

IDK dizne sa keramičkim uloškom