Ministarstvo Poljoprivrede je 18.06  donelo pavilnik o podsticajnim sredstvima za mlade poljoprivrednke u 2018 godini: ” Pravilnik o podsticajima  progrmima za diversifikaciju  dohodka i unapređenje  kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima”

Pravo na podsticaj imaju mladi poljoprivrednici (od 18-40 godina) koji su nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisan  u RPG – Registar poljoprivrednih gazdinstava u godini koja predhodi godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs + ostvaruje posebne uslove  u pogledu registrovanih ha u Registru poljoprivrednika.

Maksimalana  iznos  podsticajaa  po koisniku je 75% od iznosa odobrenih troškova – najviše 1.500.000, 00 din po korisniku

Od nas kao  prodavca, dobavljača   korisnik treba da  dostavi  Agenciji za agrarna plaćanja predračun, ne stariji od 30 dana sa izjavom da  dobavljač   može isporučiti predmet investicije u roku od 150 dana  od dana izdavanja predračuna.  Uz to  je potrebmo  da dostavi: uverenje o izmirenim dospelim obavezama  prema poreskoj upravi i jedinici lokalne samouprave; potvrdu jedinice lokalne samuprave  i nadležnog pokrajinskog organa da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu, izvod iz matične knjige rođenih i samo za investicije vezane za proizvodnju grožđa kopiju rešeja o upisu u vinogradarski registar.

Tekst  pravilnika sa potrebnom konkursnom dokumentacijom možete naći ovde: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-diversifikaciju-dohotka-i-unapredjenje-kvaliteta-zivota-u-ruralnim-podrucjima-kroz-podrsku-mladim-poljoprivrednicima-2/