Fondacija Prosperitati pokrenula je novi krug konkursa 

Više detalja o njima pogledajte na sajtu Fondacije: http://www.prosperitati.rs/sr