Konkurs za sufinansranje nabavke poljoprivredne mehanizacije u Vojvodini

     

AP Vojvodina je raspisala konkurs (04.12) za sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije : traktora,  mehanizacije  za setvu, sadnju i zaštitu bilja, priključne mašine za žetvu i berbu, tarupi, sečke…

Pravo na učešće na konkursu imaju  fizička lica sa aktivnim poljoprivrednim gazdinstvom, zadruge i poljoprivredna društva koja ispunjavaju zahteve:

  • da imaju registrovano aktivno poljoprivredno gazdinstvo  sa upisanom odgovarajućom poljoprivrdnom proizvodnjom za predmetnu investiciju. Površina pod ratarskim kulturama do 100ha, pod voćarsko vinogradarskim ili povrtarskim do 50ha
  • prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
  • regulisane obaveze po rešenjima za navodnjavanje i odvodnjavanje
  • regulisane obaveze po rešenjima za porez na poljoprivredno zemljište
  • regulisane dospele obaveze ako ima u zakupu poljoprivredno zemljište u državnoj svojini
  • za investiciju za koju se podnosi prijava ne smeju se koristiti  sredstva ponekom drugom osnovu: subvencije, podsticaji Ministarstva poljoprivrede, lokalne samouprave i slično
  • ne sme se imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu ili prema Ministarstvu poljoprivrede
  • podnosilac prijave i dobavljač ne mogu da budu povezana lica
  • ne priznaje se plaćanje kompenzacijom ili cesijom

Konkurs je otvoren do 08.12.2017

Uz potrebnu dokumentaciju, račun, otpremnicu, garanciju i dokumentaciju koju Vi prikupite ili pristanete da sekretarijat sam po službenoj dužnosti prikupi  za Vas možete dostaviti  na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo , Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije, od 9-14h.

Kontakt telefon: 021/ 487-4099

Sekretarijat će na osnovu primljenih zahteva u skladu sa prvilnikom formirati  bodovnu listu na osnovu koje će se dodeljivati  bezpovratna sredstva.

Tekst konkursa možete potražiti ovde: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21487

Srećno

 

 

2017-12-06T14:57:59+00:00