Subvencionisani krediti do 01.11

Kao i ranijih godina Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Pravilnik  o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

Između ostalog ovi subvencionisani krediti se odnose i na nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule. Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 3% , odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola. Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11. tekuće godine.

Ceo pravilnik možete pogledati ovde: http://uap.gov.rs/pravilnici/krediti/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-kreditnu-podrsku-2/

 

2017-05-25T22:59:09+00:00