Agromehanikina vučena prskalica AGS 1500EN koju može da vuče i mali traktor od svega 40 KS

 AGS 1500 EN-7

Obezbeđen servis i rezervni delovi

Tip prskalice Zapremina 
rezervoara 
(l)
Jačina pumpe 
(l/min)
Zahvat garniture 
(m)
      kopirajuće hidraulične
AGS 1500 1500 150 12 ili 15 MRX 12 MY, MYH
Detaljniji tehnički podaci
AGS 1500 EN 

Ističemo:

 • Grane  mogu biti:
  • 12 i 15 MRX koje kopiraju teren, ručno se otvaraju, hidraulički podižu ili
  • 12 MYH  ( podizanje, spuštanje, nezavisno  otvaranje i zatvaranje, nivelacija, transportna blokada iz kabine traktora)
 • Standardnu opremu svih grana  čine tripleks nosači dizni, raspoređeni na 50cm, u kojima su smeštene Lechler plastične dizne (ST 110-04, ST110-02, ST 110-06). Kao dodatnu opremu imamo veliki izbor Lechler dizni sa i bez keramičkog uloška, dizni namenjenih za tretiranje po vetru ID, univerzalnih dizni IDK, dizni sa duplim mlazom IDK T,  i najnoviju generaciju asimetričnih dizni IDTA
 • Prskalicu čine 3 rezervoara: glavni rezervoar prskalice + dodatni rezervoari za ispiranje glavnog rezervoara  prskalice  + rezervoar za pranje ruku. Ovakvo konstrukcijsko rešenje daje mogućnost da se prskalica opere cela/delimično odmah na njivi a time i produži radni vek njenih vitalnih delova.
 • Sa prskalicom se isporučuje i mikser posuda za pripremu hemije sa ispiračem ambalaže
 • Regulator prskanja može biti:
  • elektronski koji omogućava da se iz kabine traktora pali i gasi glavni ventil prskanja ON/OFF i povećava i smanjuje pritisak  +/- dok se sekcije (5) manuelno pale i gase
  • Daljinska regulacija prskanja PR10 koji omogućava da se iz kabine traktora pali i gasi glavni ventil prskanja ON/OFF kao i sekcije(5) i povećava i smanjuje pritisak  +/- Više detalja možete pogledati ovde: https://agromehanika.si/katalog/izdelek/pr10-ecf-5ec-2
  • Automatska regulacija prskanja – AG TRONIK, kompijuter za prskanje →  više detalja možete pogledati ovde: https://agromehanika.si/katalog/izdelek/pr3-ecfm5ec-7ec-2-ag-tronik-14

Predlažemo (dodatna oprema):