Agromehanikin standardni tip nošenih traktorskih prskalica, sa pristupačnom cenom.

ags 660 e ags 660 el

Obezbeđen servis i rezervni delovi

Tip prskalice Zapremina 
rezervoara (l)
Jačina pumpe 
(l/min)
Tip regulatora
Zahvat 
garniture (m)
AGS 600 EL 600 105  manuelni  (3 sekcije) fiksne: 8, 10, 12
AGS 600 E 600 manuelni (5 sekcija) ili elektonski ON/OFF (5 sekcija) kopirajuće: 12, 15
Detaljniji tehnički podaci:

Ističemo:

  • Grane kod modela AGS 600E mogu biti 12 i 15 MRX koje kopiraju teren, ručno se otvaraju, podižu na čekrk. Standardnu opremu čine tripleks nosači dizni, raspoređeni na 50cm, u kojima su smeštene Lechler plastične dizne (ST 110-04, ST110-02, ST 110-06).  Imamo veliki izbor dizni , kao dodatne opreme, sa i bez keramičkog uloška, dizni namenjenih za tretiranje po vetru ID, univerzalnih dizni IDK, dizni sa duplim mlazom IDK T
  • Grane kod modela AGS 600EL su fiksne od 8,10, 12m sa jednom diznom po nosaču Lechle plastična ST 110-04
  • Regulator  može biti:
    •  manuelni – kod AGS 600EL sa 3 sekcije, kod AGS 600E sa 5 sekcija i povratnim vodom = pritisak  se ne menja  ako zatvorite neku od sekcija. 
    • elektronski PR3 ECF 5+2  samo kod AGS 600E  On je opremljen sa 2 elektromotora koji omogućavaju da se iz kabine trktora pali i gasi glavni ventil prskanja i podešava pritisak, sekcije (5) se otvaraju ručno.

Predlažemo (dodatna oprema):