Agromehanikin standardni tip nošenih traktorskih prskalica, sa pristupačnom cenom. Zadovoljava različite potrebe u ratarskoj i povrtarskoj primeni. Konstrukcija prskalice omogućava od traktora do prskalice kratku težištnu razdaljinu, dobro mešanje zaštitnog sredstva i jednostavno pražnjenje rezervoara.

ags 660 e ags 660 el

Garancija na prskalicu 1 god.

Garancija na Agromehanikinu pumpu 3 god.

Obezbeđen servis i rezervni delovi

 

Tip prskalice Zapremina 
rezervoara 
(l)
Jačina pumpe 
(l/min)
Zahvat 
garniture 
(m)
AGS 600 EL 600 105 fiksne: 8, 10, 12
AGS 600 E 600 kopirajuće:10, 12, 15
AGS 800 E 800
Detaljniji tehnički podaci: https://agromehanika.eu/sr/produkti/prskalice_ags/nosene_prskalice_ags/333/ags_200_800_e/

 

Ističemo:

 

Predlažemo (dodatna oprema):

  • Svetlosna signalizacija grane
  • Ispirač ambalaže u situ
  • Hidraulički cilindar za podizanje grane ili za nivelaciju grane
  • Usisno crevo sa korpom