KAKO SKLADIŠTIMO I PRIPREMAMO 

PRSKALICE I ATOMIZERE  ZA ZIMU

Na kraju sezone prskanja naše prskalice i atomizere moramo da pripremimo za zimu.

KAKO SKLADIŠTIMO I PRIPREMAMO PRSKALICE I RASPRŠIVAČE ZA ZIMU?

POTREBNO JE TEMELjNO OČISTI RASPRŠIVAČ

Uz klasično čišćenje nakon upotrebe, vrlo je važno i čišćenje nakon završene sezone i pripreme                                                                                     za zimu.

Na kraju sezone prskalicu i atomizer čistimo tako što rezervoar  napunimo čistom vodom,                                                                                   pokrenemo pumpu i otvorimo ventile da voda isteče.

Nakon čišćenja rezervoar najpre u potpunosti ispraznite,  zatim uspite bar  10l sredstva  u rezervoar                                                                            –  mešavina vode i  i sredstva protiv zamrzavanja-antifriz ili   sredstvo za vetrobrane za automobile                                                                                i uključite pumpu. Na regulatoru otvorite sve ventile tako da sredstvo protiv zamrzavanja uđe u                                                                                  cevi i mlaznice.

Na kraju ostatak sredstva ispraznite iz rezervoara. 

Zatim   posudu i pumpu ostavite uključenu da bi se višak sredstva iz sistema  mogao prebaciti u rezervoar i posudu.

PROVERITE  VITALNE DELOVE MAŠINE I RAM 

Neka od  sredstva za prskanje sadrže materije koja utiču na boju rama. Zato je potreban temeljn                                                                       pregled mašine i na delovima na kojima je oštećena boja, odstraniti rđu i nanijeti novi sloj boje.

Potrebno je proveriti creva, da li dobro stoje i po potrebi ih zameniti novima.

Posebnu pažnju posvetiti regulatoru pritiska, očistiti ga i zaštititi od vlage i prašine. 

Preporučuje se da se podmažu svi gibljivi delovi sa WD-40 ili uljem. 

Pumpu je potrebno temeljno očistiti spolja i iznutra. Potrebno je proveriti broj radnih sati, rad i po                                                                          potrebi izvesti radove na održavanju (zamjena ulje, membrana, zaptivki,…). Ako ne možete sami,                                                                               pumpu možete doneti kod nas na servis.

Jako je važno i da proverite stanje kardana, da ga  očistite i podmažete. 

Proverite u kakvom su stanju i drugi  vitalni dijelovi kao što su ulošci filtera, cedilo i ostala dodatna                                                                       oprema. Iz usisnog filtera, trostepenog ventila, ispustite ostatke vode i odstranite mogući talog.

Da bi ste manometar zaštitili od smrzavanja, skinite ga s regulatora i sklonite u topli prostor.                                                                                          Manometar mora biti postavljen u uspravan položaj da ne isteče glicerinsko punjenje.

Ako je moguće vašu prskalicu / atomizer parkirajte  u prostor koji ima krov

Na ovaj način vaša prskalica ili atomizer će brzo i lako biti spremna za korišćenje na proleće