Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je ” Javni poziv za podnošenje zahteva  za ostvarivanje prava na podsticaje za  investicije u fizičkuimovinu poljop. gazdinstva  za nabavku novih mašina  i opeme za unapređenje primarne proizvodnje  biljnih kultura u 2020″

Zahtevi se mogu slati od 01.06 do 15.06.2020

Možete konkurisati sa računima izdatim od 01.01.2020

Kompletan tekst možete pogledati ovde:

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/javni-poziv-primarna-biljna-2020.pdf

http://uap.gov.rs/raspisan-javni-poziv-za-nabavku-masina-i-opreme-u-biljnoj-proizvodnji-podnosenje-zahteva-od-1-do-15-juna/

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, srednja škola i naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Podsticaji se  mogu ostvariti ako  :

 •  je investicija za koju se podnosi zahtev u potpunosti realizovana u periodu od 01. januara do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja 
 •  je vrednost investicije za koju se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000,00 din
 •  je iznos pojedinačnog računa minimalno  50.000,00 din
 • se za investiciju za koju se podnosi zahtev ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu
 • nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu poljoprivrede na osnovu ranije ostvarenih podsticaja
 • nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi
 • izmirilo je  dopele obaveze po osnovu javnih prihoda
 • dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

Podnosilac zahteva dostavlja:

 • obrazac zahteva za odobravanje prava na podsticaje podnosilac
 • račun i otpremncu  za nabavku nove mašine i opreme
 • garantni list
 • dokaz o uplati i to za gotovinske uplate ili uplate karticom dovoljan je fiskalni isečak  a za virmanske uplate potrebno je dostaviti overen izvod iz banke
 • uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave
 • uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave
   
 • potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samuprave  prema mestu prebivališta da za predmetnu investiciju ne korisi  podsticaje po nekom drugom osnovu.
 • potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne korisi  podsticaje po nekom drugom osnovu.

Iznos podsticaja je 50% od vrednosti kupljene robe bez pdv-a, odnosno 65% za lica koja imaju gazdinstvo u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000,00 dinara.

Podsticaji se podnose  na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd

Telefoni Uprave za  agrarna plaćanja: 011/30-20-100, 011/30-20-101