Kao i ranijih godina  i ovog proleća možete iskoristiti veoma povoljne subvencionisane kredite. Poslovne banke odobravaju kredite  a Ministarstvo subvencioniše deo kamate.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3%  na godišnjem nivou, odnosno 1% za lica  mlađa od 40 godina, za osobe ženskog pola i osobe čije je prbivalište na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Rok za podnošenje prijava  je 01.11.2020

Maksimalan iznos kredita za fizička lica, nosioce poljoprivrednih gazdinstava je 6.000.000,00 din