Od 8.02 traje konkurs  za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije  (pogonske, priključne) za 2020 godinu, za vlasnike registrovanih  poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije  AP Vojvodine.

Kamatna stopa je 1,5% na godišnjem nivou.

Maksimalan iznos kredita je 40.000 eura. Minimalan iznos kredita je 1000 eura

Rok otplate kredita 60 meseci u šestomesečnim anuitetima

Dokumentacij koja je potrebna: predračun,  popunjena   prijava; a kao obezbeđenje   može biti: original lista nepokretnosti  za poljoprivredno zemljište na koje se može stviti založno pravo, ili   kod pogonskih mašina i mašina koje se registruju i sama mašina, kao i bankarska garancija  još je potreban  original  izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava,  dokaz o regulisanoj  naknadi za odvodnavanje/ navodnjavanje,  očitana lična karta.

Dokumentaciju može da nabavi i sam  Fond po službenoj dužnosti

Više detalja:http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/

Konkurs traje do utroška planiranih sredstava.

Dokumentacija se šalje isključivo poštom na adresu:  Pokrajinski Fond za razvoj poljoprivrede,  Bul. Mihajla Pupina 6, 21000 Novi Sad

Telefon 021557451