Pravilnik za podsticaje za nabavku novih poljoprivrednih mašina

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Između ostalog pravilnik obuhvata i  program za podsticaje za nabavku nove mehanizacije i opreme za zaštitu od bolesti, štetočina, korova.

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, srednja škola i naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Podsticaje mogu ostvariti  lica koja su već kupila mašinu kao i lica koja tek planiraju kupovinu. Procedura je sledeća:

  1. Lica koja su već izvršila kupovinu nove poljoprivredne mehanizcije  obuhvaćene pravilnikom, u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja podnose zahtev za isplatu podsticaja Upravi u periodu od 15. aprila do 1. jula 2017. godine.
  2. Lica koja tek planiraju kupovinu  prvo treba da  podnesu zahtev  Upravi za agrarna plaćanja  u periodu od 15. aprila do 1. jula. Uz obrazac zahteva za odobravanje prava na podsticaje podnosilac, pored ostalog, dostavlja se i predračun za nabavku nove mašine i opreme , ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, obrazac izjave dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva. Sledi administrativna provera zahteva od strane Uprave  i nakon njihove odluke o odobravanju prava na podsticaj, podnosiocu se pored određenog maksimalnog iznosa podsticaja koji može ostvariti, utvrđuje i rok koji ne može biti duži od 90 dana od prijema rešenja, da u potpunosti realizuje investiciju iz predračuna i podnese zahtev za isplatu podsticaja.

Posle realizacije investicije, podnosi se zahtev Upravi  za isplatu podsticaja. Uz obrazac zahteva za isplatu podsticaja podnosilac dostavlja i račun, otpremnicu, propisani dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, garantni list.

Iznos podsticaja je 50% od vrednosti kupljene robe bez pdv-a, odnosno 65% za lica koja imaju gazdinstvo u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Pravo na podsticaje se odobrava po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava određenih u skladu sa zakonom.

Prvinik sa pratećom dokumentacijom pogledjte ovde: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Pravilnik-primarna.pdf

Srećno !!!

 

 

2017-04-18T22:40:32+00:00