Javni pozi za nabavku malog voćarskog traktora

U periodu od  10.04 do 19.05  mogu se podnositi zahtevi za odobravanje podsticaja za investicuje u fizičku imovinu PG za nabavku novog  traktora  snage  do 100 kW koji se može koristiti samo u voćarstvu, vinoogradarstvu i  u portarstvu.

Zahtev se podnosi na obrascu  i šalje na adresu : Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84. Opredeljena su sredstva u iznosu od 210.500.000 dinara.

U članu 10 ovog javnog poziva navodi se šta je od dokumentacije potrebno dostaviti uz obrazac zahteva. Od nas kao dobavljača  zahteva se da Vam izdamo predračun  sa rokom vazenja 30 dana, zatim izjavu da se predmetni traktor koristi za radove u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i  još jedna izjava da predmetni traktor  možemo isporučiti u roku od  150 dana.  Trženu dokumentaciju  Vam lako mozemo   priložiti uz predračun.

Posle podnetog zahteva i obrade podataka rešenjem Uprave  se odobravaju  podsticaji  po redosedu podnošenja zahteva  do utroška  sredstava određenih ovim Javnim pozivom.

Posle realizacije  investicije po predračunu, lice kom je odobreno pravo na podsticaje podnosi zahtev Upravi  za isplatu podsticaja i uz to prilaže račun, otpremnicu, garantni list, dokaz o uplati i kopiju saobraćajne dozvole. 

Podsticaji se odobravaju  u iznosu od 50% od cene bez pdv-a, odnosno 65% ako se radi o licu  koji  je sa područja sa otežanim uslovima za rad u poljoprivredi.

Traktori se moraju čuvati, namenski koristiti i  ne smeju se otuđiti u roku od 5 godina.

Agrotrade u prodajnom programu ima Agromehanikine male voćarske traktore AGT 835, AGT 835TS, AGT 850 i AGT 860.

Više detelja o njima možete pogledati na našem sajtu: https://agrotrade.rs/traktori/

Detaljan tekst Uredbe sa  dokumentacijom možete pogledati ovde: http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2017/raspisan-javni-poziv-za-nabavku-novog-traktora/

 

 

2017-04-06T23:05:49+00:00