Novi model šumarskog mulčera FORST   koristi se za drobljenje žbunja, granja i drveća debljine do 20 cm.  Čekići na rotoru se okreću za 360º oko svoje osovine. U slučaju da dođe do preopterećenja čekići se sakriju u rotor i ne može doći do njihovog oštećenja.  Još bolji efekat drobljenja se postiže standardno ugrađenim protivnoževima. Na zadnjem  delu mulčera  je poklopac  koji se otvara i zatvara pomoću hidraulike.  U opremi mulčera je i zaštitni luk. Kao opcija mulčer  može da se kači i frontalno.

    forst-4 forstforst-2forst-3

Garancija na mulčer 2 god.

Obezbeđen servis i rezervni delovi

Model Radni zahvat 
(cm)
Potrebna 
snaga traktora 
(KS)
FORST 180 180 90-120
FORST 225 223 120-150
     
Detaljniji tehnički podaci 

 

Ističemo:

  • Jak reduktor sa propusnom spojkom
  • Radna tela čekići – okreću se oko svoje osovine za 360º i u slučaju jakog  opterećenja mogu se sakriti u rotor
  • Dva reda protivnoževa u kućištu
  • Mogućnost hidrauličnog  otvaranja i zatvaranja zadnjeg poklopca.
  • Zaštitni lanci, hardox promenjive saonice, dupli plašt kućišta mulčera…

Predlažemo (dodatna oprema):

Brošura: INO VIBRATION CONTROL

Brošura: FORST