RASIPAČI TEHNOS

  • Dva diska sa međusobno suprotnim smerom okretanja.
  • Kvalitetno i ravnomerno obostrano razbacivanje.
  • Unutrašnja mešalica sprečava zastoje i drobi đubrivo.

4

Obezbeđen servis i rezervni delovi

Garancija na proizvod 1 god.

 

Tip rasipača Zapremina sanduka 
(l)
Radni zahvat 
(m)
TG 400 400 10 – 12
TG 600 600
Detaljniji tehnički podaci 

 

Ističemo:

  • Izlazna količina đubriva, korekcija bočnog nagiba i način rasipanja: simetrično ili asimetrično se regulišu pomoću komandne ručice.

2018-01-18T11:35:30+00:00